Χ. Χαραλάμπους, Αν. Φωτάδης "Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα για τις Θετικές Επιστήμες

Διαδικτυακό σύγγραμμα δωρεάν