Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, Χ. Βαβατούλας, Χ. Χαραλάμπους. Γραμμική Άλγεβρα