Δ. Γεωργίου, Ι. Κούγιας, Θ. Μεγαρίτης. Γραμμική Άλγεβρα