Χρ. Κουρουνιώτη - Σημειώσεις Γραμμικής Άλγεβρας Ι

Σε αυτόν τον σύνδεσμο (link) επιλέξτε: Ελληνικά --> Σημειώσεις Μαθημάτων --> ΜΕΜ 106 Γραμμική Άλγεβρα Ι

Click http://users.math.uoc.gr/~chrisk/ link to open resource.