Χρ. Κουρουνιώτη - Σημειώσεις Γραμμικής Άλγεβρας Ι

Σε αυτόν τον σύνδεσμο (link) επιλέξτε: Ελληνικά --> Σημειώσεις Μαθημάτων --> ΜΕΜ 106 Γραμμική Άλγεβρα Ι

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://users.math.uoc.gr/~chrisk/ για να ανοίξετε τον πόρο.