Συζητήσεις για το μάθημα

Φυλλάδιο 6 Άσκηση 1γ

Φυλλάδιο 6 Άσκηση 1γ

by DIMITRIOS SINANIS -
Number of replies: 1

Η προταση ειναι ΨΕΥΔΗΣ.

Αντιπαράδειγμα:

είναι άρρητος, όμως -π<n<-π+1<0 και αρα δεν υπάρχει τέτοιος φυσικός αριθμός.

Θα ήταν ΑΛΗΘΗΣ πρόταση εαν μας έλεγε οτι "Για κάθε θετικό άρρητο αριθμό x, υπάρχει φυσικός n τέτοιος ώστε x<n<x+1".

 

In reply to DIMITRIOS SINANIS

Re: Φυλλάδιο 6 Άσκηση 1γ

by Eleni Tzanaki -

Πολύ σωστα! Θα το διορθώσω στις λύσεις του φυλλαδίου!