Βαθμολογικό σύστημα

Ο τελικός βαθμός για το μάθημα δίνεται κατά το 60% από το τελικό διαγώνισμα, και κατά 40% από τα online Quiz (τα οποία θα ανατίθενται εβδομαδιαία) και το ενδιάμεσο διαγώνισμα. Πιο συγκεκριμένα, αν
T = τελικός βαθμός μαθήματος
και
F = βαθμός τελικού διαγωνίσματος
M = βαθμός ενδιάμεσου διαγωνίσματος
Q = βαθμός των Quiz
(όλα στην κλίμακα 0-10) τότε
1. αν F >= 4.0 τότε T = 0.6 F + 0.25 M + 0.15 Q
2. αν F < 4.0 τότε T = 0.6 F + 0.4 M
Με άλλα λόγια τα quiz μετράνε 15% αλλά μόνο αν στο τελικό διαγώνισμα γράψετε τουλάχιστον 4.
Αν κάποιος έχει, τεκμηριωμένα, σοβαρό λόγο να μη δώσει το ενδιάμεσο διαγώνισμα θα πρέπει να μου το δηλώσει με email μέχρι και την 3η Μαρτίου 2019, αν θέλει να βαθμολογηθεί μόνο από τα Quiz και το τελικό διαγώνισμα (15% τα quiz με προϋπόθεση το τελικό διαγώνισμα να είναι \(\ge 4\).
Όσοι έχουν εξαιρεθεί από το ενδιάμεσο διαγώνισμα φαίνονται εδώ. Δεν είναι πια δυνατόν να δηλώσετε εξαίρεση. Δείτε και εδώ.
Μετά το τελικό διαγώνισμα, κάποιοι από αυτούς που έχουν επιτύχει στο μάθημα θα κληθούν και για προφορική εξέταση. Το ποιοι θα είναι αυτοί θα ανακοινωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα μετά την εξέταση.
Το βαθμολογικό αυτό σύστημα ισχύει ως έχει για όλες τις επόμενες περιόδους.
Last modified: Tuesday, 12 March 2019, 10:43 PM