Συζητήσεις για το μάθημα

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μη συμμετοχής στο ενδιάμεσο διαγώνισμα

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Εκπρόθεσμες δηλώσεις μη συμμετοχής στο ενδιάμεσο διαγώνισμα
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Tuesday, 12 March 2019, 10:41 PM
 

Η προθεσμία δήλωσης μη συμμετοχής στο ενδιάμεσο διαγώνισμα ήταν η 3η Μαρτίου 2019. Έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα.

Μετά την προθεσμία δε γίνεται δεκτή καμία απολύτως αίτηση για εξαίρεση, εκτός αν μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει (με έγγραφα) ότι προέκυψε κώλυμα συμμετοχής μετά την 3η Μαρτίου.