Συζητήσεις για το μάθημα

Διαμέριση

 
Picture of EMMANOUELA DIALEKTAKI
Διαμέριση
by EMMANOUELA DIALEKTAKI - Saturday, 23 February 2019, 4:28 PM
 

Σε μία διαμεριση P η απόσταση των t και ti+1 είναι ίση για κάθε i στο [0,n-1]?

Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: Διαμέριση
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Saturday, 23 February 2019, 4:44 PM
 

Όχι αναγκαστικά. Αν είναι τότε την ονομάζουμε συνήθως ομοιόμορφη διαμέριση.

Picture of EMMANOUELA DIALEKTAKI
Re: Διαμέριση
by EMMANOUELA DIALEKTAKI - Sunday, 24 February 2019, 1:09 PM
 

Σας ευχαριστώ!