Συζητήσεις για το μάθημα

Ερωτήσεις Quiz

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: Ερωτήσεις Quiz
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Monday, 11 February 2019, 3:23 PM
 

Όχι, αν δώσετε τρεις απαντήσεις δε μπορείτε να δώσετε άλλη. Έχετε 3 προσπάθειες το πολύ.