Συζητήσεις για το μάθημα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΗ

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΗ
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Friday, 17 May 2019, 5:37 PM
 

4 Ιουνίου, όπως λέει το πρόγραμμα. Και στη σελίδα έτσι έλεγε στην πάνω μεριά (αλλά όχι στην αντίστοιχη εβδομάδα).