Συζητήσεις για το μάθημα

Quiz 9

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: Quiz 9
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Friday, 12 April 2019, 10:24 AM
 

Ναι, είναι λάθος. Προσέξτε ότι δεν απαιτούμε \(r \gt 0\).