Συζητήσεις για το μάθημα

Βαθμοί ενδιάμεσου διαγωνίσματος

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Βαθμοί ενδιάμεσου διαγωνίσματος
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Wednesday, 20 March 2019, 11:43 PM
 

Βαθμοί ενδιάμεσου διαγωνίσματος εδώ.

Στις σωστές απαντήσεις πολλαπλών επιλογών εμφανίζεται ένα αστεράκι όπου υπήρχε ερώτηση στην οποία υπήρχε πρόβλημα στην εκφώνηση (υπήρχαν δύο τέτοιες ερωτήσεις). Σε αυτή την περίπτωση ότι και να απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση, ακόμη και τίποτε να μην απαντήσατε, την πήρα ως σωστή.