Συζητήσεις για το μάθημα

ΠΡΟΟΔΟΣ

 
Picture of PANAGIOTIS ZANNIS
ΠΡΟΟΔΟΣ
by PANAGIOTIS ZANNIS - Friday, 1 March 2019, 3:11 PM
 

Κ. Κολουντζάκη, μέχρι που θα είναι η ύλη της προόδου;

Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: ΠΡΟΟΔΟΣ
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Friday, 1 March 2019, 3:36 PM
 

Μέχρι ό,τι θα έχουμε κάνει μέχρι τότε.