ΕΞΤΡΑ ΔΙΩΡΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

  Την Τρίτη15 Ιανουαρίου και 10-12, θα γίνει ένα δίωρο ασκήσεων και απάντηση αποριών στο μάθημα 

 Θεωρία Ομάδων. Αίθουσα  η συνηθισμένη Α208.

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ σε όλους.

 Ιωάννης Α. Αντωνιάδης