Συζητήσεις για το μάθημα

Εξεταστική

Re: Εξεταστική

by Theodoulos Garefalakis -
Number of replies: 0
Καλησπέρα, η ύλη του μαθήματος είναι η ίδια για τα δύο τμήματα: είναι ό,τι έχουμε διδαχθεί, όπως περιγράφεται στο ημερολόγιο του μαθήματος. Δείτε τα σχετικά video και τα φυλλάδια ασκήσεων.