Συζητήσεις για το μάθημα

Άσκηση 6 φυλλάδιο 8

Re: Άσκηση 6 φυλλάδιο 8

by Theodoulos Garefalakis -
Number of replies: 0
\(\)Καλημέρα, έχετε ξεκινήσει σωστά. Από το σημείο που έχετε φτάσει, παρατηρήστε ότι $9n+3=3kp$. Επίσης, έχετε $10n+3=\lambda p$. Αφαιρέστε κατά μέλη για να δείξετε ότι $p\mid n$. Δουλέψτε παρόμοια για να δείξετε ότι $p\mid 1$. Αυτό είναι άτοπο...