Συζητήσεις για το μάθημα

Φυλλάδιο 9 άσκηση 3

Re: Φυλλάδιο 9 άσκηση 3

by Theodoulos Garefalakis -
Number of replies: 0
Έχετε δίκιο. Το σφάλμα είναι δικό μου: όπως σωστά παρατηρείτε, υπολογίζω το μκδ των δύο αριθμών και όχι το εκπ. Για να υπολογίσετε το εκπ πρέπει να πάρετε το μέγιστο από τους εκθέτες (για κάθε πρώτο). Ευχαριστώ για την παρατήρηση!