Πέ, 28 Μαρ. 2019: Δυναμοσειρές

Είδαμε σήμερα τι είναι δυναμοσειρά, και το βασικό θεώρημα σύγκλισης για δυναμοσειρές. Είδαμε επίσης κάμποσα παραδείγματα δυναμοσειρών και πώς να υπολογίζουμε το διάστημα σύγκλισής τους. Διαβάστε από τις σημειώσεις Ανάλυσης Μήτση, σελ. 138-139.

Last modified: Friday, 29 March 2019, 12:02 AM