Τρ, 26 Μαρ. 2019: Σειρές συναρτήσεων. Ανοιχτά και κλειστά σύνολα σε μετρικούς χώρους.

Σήμερα αφ' ενός μιλήσαμε για σύγκλιση σειρών συναρτήσεων (και θυμηθήκαμε και κάμποσα πράγματα για σειρές αριθμών), μιλήσαμε για ομοιόμορφη σύγκλιση μιας σειράς συναρτήσεων και είδαμε και το κριτήριο του Weierstrass. (Σημειώσεις Ανάλυσης Μήτση, σελ. 135-137.)

Επίσης μιλήσαμε για ανοιχτά και κλειστά σύνολα σε μετρικούς χώρους (με λίγα παραδείγματα) και είδαμε και ότι ενώσεις ανοιχτών είναι ανοιχτά, τομές κλειστών είναι κλειστά. (Σημειώσεις Μετρικών Χώρων  Μήτση, σελ. 9.)

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 9:44 PM