Τρ, 26 Φεβ 2019 (11-1 και 17-19): Ολοκλήρωμα Riemann

Στην πρωινή διάλεξη τελειώσαμε ουσιαστικά τη "θεωρία" των σημειώσεων Μήτση (δείξαμε και τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού, που συνδέουν το ολοκλήρωμα με την παράγωγο).

Στη βραδυνή διάλεξη λύσαμε κάποια προβλήματα από τις σημειώσεις, τα περισσότερα από τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο κομμάτι της θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα λύσαμε τα προβλήματα: 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.26, 7.27, 7.28.

Last modified: Tuesday, 26 February 2019, 7:12 PM