Βιβλιογραφία

Θα χρησιμοποιούμε κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις σημειώσεις/βιβλία των συναδέλφων Μήτση και Παπαδημητράκη.

Θα προσπαθούμε να υποδεικνύουμε σε ποια ακριβώς κομμάτια των δύο αυτών κειμένων αντιστοιχούν αυτά τα οποία διδάξαμε, αν και τις περισσότερες φορές αυτό θα είναι σχεδόν προφανές.

Συνιστούμε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα παρακάτω pdf (ειδικά το δεύτερο είναι αρκετά μεγάλο για να το κατεβάζετε κάθε φορά που θέλετε να το συμβουλευτείτε).

  1. Σημειώσεις Μήτση για Ανάλυση Ι & ΙΙ
  2. Βιβλίο Παπαδημητράκη
  3. Σημειώσεις Μήτση για μετρικούς χώρους
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 5 February 2019, 10:56 AM