Συζητήσεις για το μάθημα

Ερωτηση

 
Picture of Μιχάλης Κολουντζάκης
Re: Ερωτηση
by Μιχάλης Κολουντζάκης - Friday, 15 March 2019, 4:28 PM
 

Η συνάρτησή σου παίρνει την τιμή 1 στο 0 και μόνο, και παντού αλλού είναι 0. Άρα το sup θα σου βγει 1 αν και μόνο αν το διάστημα όπου παίρνεις το sup περιέχει το 1. Το inf βγαίνει 0 σε κάθε διάστημα γιατί κάθε διάστημα περιέχει και κάποιο σημείο εκτός του 0 (που είναι το μόνο σημείο όπου η συνάρτηση είναι 1).