Δύο τυπικά διαγωνίσματα από το ενδιάμεσο διαγώνισμα

Μπορείτε εδώ να δείτε τις σωστές απαντήσεις για το κομμάτι πολλαπλών επιλογών.

Click 2pages.pdf link to view the file.