Πέ 9 Μαΐου: Ισοδύναμες μετρικές (παραδείγματα). Υπόχωροι μετρικών χώρων.

Είδαμε μερικά ακόμη παραδείγματα ισοδύναμων μετρικών. Ορίσαμε την έννοια του υπόχωρου ενός μετρικού χώρου και αποδείξαμε ότι τα ανοιχτά και τα κλειστά σύνολα σε ένα υπόχωρο προκύπτουν ως τομές, με τον υπόχωρο, των ανοιχτών και των κλειστών συνόλων του μεγάλου χώρου. Είδαμε διάφορα παραδείγματα υπόχωρων. Διαβάστε το κεφάλαιο για υπόχωρους από τις σημειώσεις Μήτση.

Τελευταία τροποποίηση: Friday, 10 May 2019, 11:38 AM