Τρ, 7 Μαΐου 2019: Ισοδύναμες μετρικές

Είδαμε τι σημαίνει δύο μετρικές πάνω στο ίδιο σύνολο σημείων να είναι ισοδύναμες: ορίζουν τα ίδια ανοιχτά σύνολα, τα ίδια κλειστά σύνολα και διατηρούν τη σύγκλιση ακολουθιών (τα τρία αυτά είναι ισοδύναμα). Είδαμε επίσης παραδείγματα μετρικών που είναι ισοδύναμες και που δεν είναι. Διαβάστε το κεφάλαιο για ισοδύναμες μετρικές από τις σημειώσεις Μήτση.

Last modified: Wednesday, 8 May 2019, 5:49 PM