Πέ 18 Απρ. 2019: εσωτερικό συνόλου, σύνορο

Σήμερα μιλήσαμε για τα εσωτερικά σημεία ενός συνόλου και το εσωτερικό του και για το σύνορο ενός συνόλου. Τελειώσαμε το αντίστοιχο κεφάλαιο των σημειώσεων Μήτση.

Last modified: Friday, 19 April 2019, 5:33 PM