Τρ, 9 Απρ. 2019: Ανοιχτά και κλειστά σύνολα: παραδείγματα

Σήμερα ασχοληθήκαμε κυρίως με διάφορα παραδείγματα υποσυνόλων μετρικών χώρων για τα οποία εξετάσαμε αν είναι ανοιχτά και αν είναι κλειστά. Λίγο-πολύ έχουμε τελειώσει όλο το κεφάλαιο για ανοιχτά και κλειστά σύνολα από τις σημειώσεις μετρικών χώρων του κ. Μήτση.

Last modified: Tuesday, 9 April 2019, 5:49 PM