Πέ 7 Μαρτίου 2019: Τέλος με ομοιόμορφη σύγκλιση. Μετρικοί χώροι.

Κάναμε τις ασκήσεις 8.3, 8.4 και 8.5 από τις σημειώσεις Μήτση.

Αρχίσαμε να μιλάμε για την έννοια του μετρικού χώρου. Δώσαμε τον ορισμό του μετρικού χώρου και είδαμε κάμποσα παραδείγματα. Από τις σημειώσεις Μετρικών Χώρων του κ. Μήτση λίγο-πολύ είδαμε αυτά που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα.

Last modified: Friday, 8 March 2019, 1:50 PM