Τρ, 5 Φεβ 2019: Επανάληψη στην ύλη της Ανάλυσης Ι

Αφού μιλήσαμε για τα διάφορα διαδικαστικά του μαθήματος (βαθμολογία, quiz, εργαστήριο, φυλλάδια ασκήσεων, χαπάκι, κλπ) κάναμε μια επανάληψη στις έννοιες της Ανάλυσης Ι. Ο τρόπος που το κάναμε ήταν να παίρνουμε διάφορα χαπάκια (που αυτή τη στιγμή περιέχουν μόνο υλικό που έχετε δει στην Ανάλυση Ι) και να τα λύνουμε, να τα συζητάμε, κλπ.

Last modified: Tuesday, 5 February 2019, 5:51 PM