Συζητήσεις για το μάθημα

Set ασκήσεων 5

 
Φωτογραφία MARIA MARINAKI
Set ασκήσεων 5
από MARIA MARINAKI - Sunday, 23 December 2018, 8:17 PM
 

Στο πρόβλημα 5β δε θα θέλαμε και το α0 να ήταν πρώτο προς το 4 ; π.χ. το [2]Χ+[2] αν δεν κάνω λάθος ικανοποιεί τη συνθήκη αλλά δεν είναι αντιστρέψιμο στο Ζ4