ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γιάννης Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης, Θεωρία Αριθμών και Εφαρμογές

 Αποθετήριο  Kallipos.(Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης στοιχειώδους αριθμοθεωρίας καθώς και αρκετές εφαρμογές στην κρυπτογραφία. Θα σας το συνιστούσα σαν μια πρώτη επαφή με το αντκείμενο.)

2. Γιάννης Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης, Πεπερασμένα σώματα και κρυπτογραφία. (Αυτό είναι πιο προχωρημένο. Μερικά θέματα θα εξεταστούν αργότερα.) Αποθετήριο Kallipos.

3. Douglas R. Stinson, Cryptography, Theory and Practice, Chapman and Hall ERC, 2006

4. Johannes A. Buchmann, Introduction to Cryptography, Springer 2003

5. Lasse Rempe-Gillen,Rebecca Waldecker, Primality Testing for Beginners, AMS, Student           Mathematical Library vol.70, Providence 2014.

 Τέλος, για τις πρώτες μέρες της άνοιξης!, έχω να σας προτείνω το περιγραφικό βιβλίο

 των, Π.Ε.Νάστου, Π.Γ. Σπυράκη και Γ. Κ. Σταματίου με τίλο

 Σύγχρονη κρυπτογραφία, Μία ξένοιστη διαδρομή στα μονοπάτια της, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 2003.